Spesialpedagogisk hjelp - Namsos kommune

Namsos kommune

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp

Hvis du er bekymret for utviklingen til et barn, kan kommunen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger. Før barnet får spesialpedagogisk hjelp, må kommunen fatte et enkeltvedtak.

Hva tilbyr vi?

Hvis barnet ditt har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke.

Slik går du frem

Ta kontakt med PPT hvis du ønsker hjelp. 

En henvisning om spesialpedagogisk hjelp fylles ut i samarbeid med barnehagen og foresatte. Barnehagen samarbeider med foresatte og kan ikke henvise et barn til PPT uten deres samtykke. Foresatte kan også selv ta kontakt med PPT. Det er et mål at alle barn drøftes i ressursteam barnehage før de eventuelt blir henvist til PPT.

PPT gjør en vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp, og gir deretter råd om hva slags tilbud som bør gis.

Informasjon fra PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

Hva koster det?

All spesialpedagogisk hjelp er gratis.

Informasjon om spesialpedagogisk hjelp på flere språk

Brosjyre fra www.udir.no - Spesialpedagogisk hjelp på fem minutter.

Kontakt

Liv Damås
Rådgiver barnehagemyndighet
E-post
Mobil 922 59 324