Priser på barnehageplass - Namsos kommune

Namsos kommune

Priser

Priser barnehageplass 2021
Barnehageplass Pris pr. mnd.
100 % plass 3.230,-
80 % plass 2.733,-
60 % plass 2.118,-

Søskenmoderasjon:

 • 2. barn: 30 %
 • Øvrige barn: 50 %

Du må betale for totalt 11 måneder. Juli er betalingsfri måned. Betaling skjer til Namsos kommune, v/Lønn- og regnskapsavdelingen innen fastsatt dato.

Når kan du få redusert barnehageprisen?
 

Hvis husholdningen har lav inntekt

Husholdninger som har en samlet person- og kapitalinntekt under 592 167,- per år, har rett på redusert foreldrebetaling.

Les mer om redusert oppholdsbetaling

Gratis kjernetid

Gratis kjernetid 20 t/uke gjelder for 2-5 åringer. Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehageåret 2021-2022 er 583 650,-.

Gå til siden om redusert oppholdsbetaling for å lese mer om når du kan søke og hvem som kan søke.

Søskenrabatt

Hvis du har flere barn i barnehage får du automatisk søskenrabatt. 

 • Du betaler 70 % for barn nr. 2.
 • Du betaler 50 % for barn nr. 3 eller flere.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har ett barn i kommunal barnehage og ett barn privat barnehage.
Hvis det står feil på fakturaen, ta kontakt med oss (hvis det er en kommunal barnehage) eller barnehagen (hvis den er privat). 

Kostpenger/matpenger:
 

Stjerten og Vangstunet barnehage:

 • Det betales kr. 280,- for full kost i barnehagen for heltidsplass.
 • Da får barnet ditt lunsj, og ett enkelt måltid per dag mandag – fredag.
 • Har barnet ditt 80 % plass så koster det kr 220,- pr. mnd.

Bangsund barnehage, Spillum barnehage, Solvang barnehage, Kleppen barnehage, Fossbrenna barnehage, Vestbyen barnehage, Sørenget barnehage, Otterøy barnehage:

 • Det koster kr. 89,- for èn lunsj/eller en matpakkefri dag per uke for heltidsplass, alternativt en uke per måned.
 • Har barnet redusert plass koster det 56,-

Jøa barnehage:

 • Det koster kr. 220,- for to dager med lunsj/varm mat per uke for heltidsplass.
 • 80 % plass koster kr 192 for to dager i uka med lunsj/varmmat og kr 152 for en dag.
 • 60 % plass koster kr 164 for to dager i uka med lunsj/varmmat og kr 124 for en dag.