Priser på barnehageplass - Namsos kommune

Namsos kommune

Priser

Priser barnehageplass 2022
Barnehageplass Pris pr. mnd.
100 % plass 3.315,-
80 % plass 2.805-
60 % plass 2.174,-

Søskenmoderasjon

  • 2. barn: 30 %
  • Øvrige barn: 50 %

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har ett barn i kommunal barnehage og ett barn privat barnehage.
Hvis det står feil på fakturaen, ta kontakt med oss (hvis det er en kommunal barnehage) eller barnehagen (hvis den er privat). 

Du må betale for totalt 11 måneder. Juli er betalingsfri måned. Betaling for kommunal barnehageplass skjer til Namsos kommune, v/lønn- og regnskapsavdelingen innen fastsatt dato. 

Når kan du få redusert barnehageprisen?
 

Hvis husholdningen har lav inntekt

Husholdninger som har en samlet person- og kapitalinntekt under 592 167,- per år, har rett på redusert foreldrebetaling.

Les mer om redusert oppholdsbetaling

Gratis kjernetid

Gratis kjernetid 20 t/uke gjelder for 2-5 åringer. Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehageåret 2021-2022 er 583 650,-.

Gå til siden om redusert oppholdsbetaling for å lese mer om når du kan søke og hvem som kan søke.

Kostpenger/matpenger:
 

Stjerten og Vangstunet barnehage:

  • Det betales kr. 280,- for full kost i barnehagen for heltidsplass.
  • Da får barnet ditt lunsj, og ett enkelt måltid per dag mandag – fredag.
  • Har barnet ditt 80 % plass så koster det kr 220,- pr. mnd.

Bangsund barnehage, Spillum barnehage, Solvang barnehage, Kleppen barnehage, Fossbrenna barnehage, Vestbyen barnehage, Sørenget barnehage, Otterøy barnehage:

  • Det koster kr. 89,- for èn lunsj/eller en matpakkefri dag per uke for heltidsplass, alternativt en uke per måned.
  • Har barnet redusert plass koster det 56,-

Jøa barnehage:

  • Det koster kr. 220,- for to dager med lunsj/varm mat per uke for heltidsplass.
  • 80 % plass koster kr 192 for to dager i uka med lunsj/varmmat og kr 152 for en dag.
  • 60 % plass koster kr 164 for to dager i uka med lunsj/varmmat og kr 124 for en dag.