Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Priser

Priser barnehageplass
Priser barnehageplass
Barnehageplass Pris pr. mnd.
100 % plass 3.135,-
80 % plass 2.653,-
60 % plass 2.056,-

Søskenmoderasjon:

 •  2. barn: 30 %  
 • Øvrige barn: 50 %  

Du må betale for totalt 11 måneder. Juli er betalingsfri måned. Betaling skjer til Namsos kommune, v/Lønn- og regnskapsavdelingen innen fastsatt dato.

Når kan du få redusert barnehageprisen?
 

Hvis husholdningen har lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn kr 557 333.- kan søke om redusert pris. 

Les mer om redusert oppholdsbetaling

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under kr 548 500,- (gjelder barnehageåret 2019/2020) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke. 

For barnehageåret 2019/2020 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2014, 2015, 2016 og 2017.

Gå til siden om redusert oppholdsbetaling for å lese mer om når du kan søke og hvem som kan søke.

Søskenrabatt

Hvis du har flere barn i barnehage får du automatisk søskenrabatt. 

 • Du betaler 70 % for barn nr. 2.
 • Du betaler 50 % for barn nr. 3 eller flere.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har ett barn i kommunal barnehage og ett barn privat barnehage.
Hvis det står feil på fakturaen, ta kontakt med oss (hvis det er en kommunal barnehage) eller barnehagen (hvis den er privat). 

Regler for foreldrebetaling

Regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager.

Kostpenger/matpenger:
 

Stjerten og Vangstunet barnehage:

 • Det betales kr. 280,- for full kost i barnehagen for heltidsplass.
 • Da får barnet ditt lunsj, og ett enkelt måltid per dag mandag – fredag.
 • Har barnet ditt 80 % plass så koster det kr 220,- pr. mnd.

Bangsund barnehage, Spillum barnehage, Solvang barnehage, Kleppen barnehage, Fossbrenna barnehage, Vestbyen barnehage, Sørenget barnehage, Otterøy barnehage:

 • Det koster kr. 89,- for èn lunsj/eller en matpakkefri dag per uke for heltidsplass, alternativt en uke per måned.
 • Har barnet redusert plass koster det 56,-

Jøa barnehage:

 • Det koster kr. 220,- for to dager med lunsj/varm mat per uke for heltidsplass.
 • 80 % plass koster kr 192 for to dager i uka med lunsj/varmmat og kr 152 for en dag.
 • 60 % plass koster kr 164 for to dager i uka med lunsj/varmmat og kr 124 for en dag.

Salsnes familiebarnehage:

 • Foreldrene kjøper selv inn mat etter behov, en dag i uka med lunsj/varmmat.