Namsos kommune

Hva er mobbing i barnehagen?

Hva er mobbing i barnehagen?

Alle barnehager har et ansvar for å forebygge, avdekke og forhindre ekskludering, krenkende atferd og mobbing i barnehagene.

Mobbing er handlinger fra voksne og/eller andre barn/unge som krenker en persons opplevelse av å høre til og være betydningsfull for fellesskapet. 

  • Den som bli mobbet og trakassert opplever negative handlinger av andre
  • De negative handlingene kan komme fra både enkeltpersoner og/eller fra en gruppe
  • Den som blir mobbet og trakassert, opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare seg. Det er en ubalanse i forholdet mellom de involverte
  • Handlingene gjentas over en viss tid og er systematiske

Blir ditt barn mobbet i barnehagen?

Hvis du mistenker eller opplever at ditt barn blir mobbet, ta kontakt med barnehagens ledelse. Barnehagen er pliktig til å undersøke og gripe inn raskt.

Utdanningsdirektoratet har laget en guide med god informasjon til deg som er barnehageforeldre: Nullmobbing.no - guide til barnehageforeldre

Foreldreutvalget for barnehage har egne informasjonsider om temaet "Mobbing i barnehagen"

Kontakt

Marthe Hatland
Virksomhetsleder Barnehage
E-post
Telefon 970 47 456
Mobil 970 47 456