Mobbing i barnehagen - Namsos kommune

Namsos kommune

Inkluderende barnehagemiljø

Inkluderende barnehagemiljø

Alle barnehager har et ansvar for å forebygge, avdekke og forhindre ekskludering, krenkende atferd og mobbing i barnehagene.

Mobbing er handlinger fra voksne og/eller andre barn/unge som krenker en persons opplevelse av å høre til og være betydningsfull for fellesskapet. 

  • Den som bli mobbet og trakassert opplever negative handlinger av andre
  • De negative handlingene kan komme fra både enkeltpersoner og/eller fra en gruppe
  • Den som blir mobbet og trakassert, opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare seg. Det er en ubalanse i forholdet mellom de involverte
  • Handlingene gjentas over en viss tid og er systematiske

Blir ditt barn mobbet i barnehagen?

Hvis du mistenker eller opplever at ditt barn blir mobbet, ta kontakt med barnehagens ledelse. Barnehagen er pliktig til å undersøke og gripe inn raskt og i Namsos kommune har alle barnehagene utarbeidet en felles handlingsplan.

Handlingsplan for inkluderende barnehagemiljø i Namsos kommune. (PDF, 3 MB)

Utdanningsdirektoratet har laget en guide med god informasjon til deg som er barnehageforeldre: 

Kontakt

Marthe Hatland
Virksomhetsleder Barnehage
E-post
Telefon 970 47 456
Mobil 970 47 456
Liv Damås
Rådgiver barnehagemyndighet
E-post
Mobil 922 59 324