Namsos kommune

Kommunale og private barnehager i Namsos kommune

Kontakt

Marthe Hatland
Virksomhetsleder Barnehage
E-post
Telefon 970 47 456
Mobil 970 47 456
Kontaktperson private barnehager
E-post
Telefon 995 09 968

Else Marit Nilsen
Skoglyvegen barnehage