Endre eller si opp barnehageplass - Namsos kommune

Namsos kommune

Endre eller si opp barnehageplass

Endre eller si opp barnehageplass

Hvis du skal endre eller si opp barnehageplassen må du gå inn på din side på Visma flyt barnehage.

Endre/si opp barnehageplass - Barnehageportalen

Når må du si opp?

  • du må si opp barnehageplassen når du bytter barnehage  (utenom hovedopptak)
  • når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunal barnehage

Når barnet begynner på skole blir barnehageplassen automatisk sagt opp fra både private og kommunale barnehager.

Oppsigelsestid

Barnehageplass skal sies opp med 2 måneders varsel. 

  • Du må betale for plassen til oppsigelsestidens slutt.
  • Kommunen kan si opp plassen ved manglende foreldrebetaling.

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestiden.

Endre barnehageplass

Dersom du har barnehageplass til ditt barn, men ønsker å søke om endringer kan du gjøre dette på barnehageportalen. Husk at du må søke på samme måte som når du søker om barnehageplass.

En reduksjon av plass regnes som en oppsigelse av deler av plassen. En søknad om økning av plass avhenger av ledig kapasitet i barnehagen.

Kontakt

Marthe Hatland
Virksomhetsleder Barnehage
E-post
Telefon 970 47 456
Mobil 970 47 456
Liv Damås
Rådgiver barnehagemyndighet
E-post
Mobil 922 59 324