Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Endring/oppsigelse av barnehageplass

Endring/oppsigelse av barnehageplass

Hvis du skal si opp eller endre barnehageplass må du sende en e-post til postmottak@namsos.kommune.no.

Start e-posten med "Til virksomhetsleder, barnehage"

Når må du si opp?

  • Du må si opp barnehageplassen
  • når du bytter barnehage
  • når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunal barnehage

Når barnet begynner på skole blir barnehageplassen automatisk sagt opp fra både private og kommunale barnehager.

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsesregler.

Oppsigelsestid

Oppsigelsestid av barnehageplass i kommunal barnehage er en måned regnet fra den 1. i hver måned.

  • Du må betale for plassen til oppsigelsestidens slutt
  • Hvis plassen sies opp etter 31. mars, må du betale for plassen ut barnehageåret
  • Kommunen vil også kunne si opp plassen ved manglende foreldrebetaling

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestiden.

Kontakt

Marthe Hatland
Virksomhetsleder Barnehage
E-post
Telefon 970 47 456
Mobil 970 47 456