Namsos kommune

Endre eller si opp barnehageplass

Endre eller si opp barnehageplass

Hvis du skal si opp eller endre barnehageplass må du sende en e-post til postmottak@namsos.kommune.no.

Start e-posten med "Til virksomhetsleder, barnehage"

Når må du si opp?

  • Du må si opp barnehageplassen når du bytter barnehage  (utenom hovedopptak)
  • når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunal barnehage

Når barnet begynner på skole blir barnehageplassen automatisk sagt opp fra både private og kommunale barnehager.

Oppsigelsestid

Barnehageplass skal sies opp med 2 måneders varsel. 

  • Du må betale for plassen til oppsigelsestidens slutt
  • Kommunen kan si opp plassen ved manglende foreldrebetaling

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestiden.

Kontakt

Marthe Hatland
Virksomhetsleder Barnehage
E-post
Telefon 970 47 456
Mobil 970 47 456