Bruk av kommunale skolelokaler

Bruk av kommunale skolelokaler

Ønsker du å leie skolens lokaler?

Har du spørsmål om leie av lokalene, så ta kontakt med rektor på skolen.

Oversikt over kommunens grunnskoler.