Namsos kommune

Plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni

Plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni

Namsos kommune har store ambisjoner når det gjelder utbygging av bredbånd og mobiltelefoni.

Målsettinger bredbånd

Planen har følgende målsettinger:

 1. Samtlige innbyggere og bedrifter i Namsos kommune skal få et tilbud om  minimum 100 Mbit/s nedstrøms og oppstrøms kapasitet.
 2. Alle større hyttefelt skal få et tilbud om Grunnleggende bredbånd. Dvs. minimum nedstrøms hastighet 4 Mbit/s.

Et bedret bredbåndstilbud for fastboende kan også gi bedre tilbud til fritidsboliger selv om det pr i dag ikke er midler til å finansiere.

Målsettinger mobiltelefoni

Planen har følgende målsettinger:

 1. Samtlige innbyggere i Namsos kommune skal få god og stabil dekning for mobiltelefoni. Dette gjelder i, og i umiddelbar nærhet til bolig.
 2. Samtlige av kommunens fritidsboliger skal få tilbud om mobildekning.
 3. God mobildekning i alle tur-, og fjellområder i kommunen.
 4. Alle fylkesveier gjennom kommunen skal sikres kontinuerlig mobildekning.

Bedret dekning for mobiltelefoni handler først og fremst om sikkerhet for kommunens innbyggere.

 • Med sikkerhet menes muligheten til å kontakte nødetater i tilfelle ulykke eller brann.
 • Dette handler både om trygghet og livskvalitet for våre innbyggere.
 • Når det gjelder fritidsboliger, så ønsker kommunen å prioritere sikkerheten før bredbåndsdekning. Derfor vil kommunen ha fokus på mobildekning.

Forslag på videre utbygging baserer seg i hovedsak på tilgjengelig dekningskart

Kommunen deles inn i nærmere definerte områder. I tillegg tas det hensyn til alt som befinner seg i det aktuelle området, og som kan være relevant med tanke på bredbåndsutbygging:

 • Antall fastboende/boliger og boligtetthet
 • Antall fritidsboliger
 • Næringsvirksomhet (landbruk, industri, og andre foretak)
 • Eksisterende utstyr og infrastruktur
 • Eksisterende tilbydere
 • Geografiske utfordringer
 • Utfordringer med infrastruktur
 • Muligheter for utbygging
 • Offentlige bygninger og virksomhet
 • Kjente planer for bolig-/hyttebygging og potensielle bolig-/hyttefelt

I dokumentet "Plan for utbygging av  bredbånd og mobiltelefoni" får du mer informasjon om utbyggingsplanene og om prioriterte områder for utbygging.

Plan for utbygging av  bredbånd og mobiltelefoni (PDF, 2 MB)