Namsos kommune

temaplan for helhetlig oppvekstmiljø

temaplan for helhetlig oppvekstmiljø

Barn og unge er grunnlaget for framtida, og gode oppvekst- og læringsmiljø skal stå sentralt for alle tjenester og politikkområder.

Hvorfor skal vi ha en temaplan for helhetlig oppvekstmiljø?

Vi skal jobbe målrettet med å sikre et godt oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge i Namsos. I arbeidet med temaplan for helhetlig oppvekstmiljø vil vi finne ut hvordan vi skal jobbe for å nå dette målet. 

Nå kan du gi innspill til alle planene

I tillegg til plan for helhetlig oppvekstmiljø arbeides det med ny temaplan for kultur, idrett og frivillighet og ny arealplan i kommuneplanen. Vi samkjører planarbeidet slik at det blir mulig å komme med innspill til disse planene samtidig.

Åpne folkemøter

Kommunen ønsker at alle innbyggere skal få anledning til å komme med innspill til planarbeidet. Ett av tiltakene for å få innspill er åpne folkemøter på ulike steder i kommunen.

Informasjonsside om planarbeidet, folkemøter og hvordan du kan komme med dine innspill

Oppstart - arbeid med helhetlig oppvekstplan

Desember 2022–januar 2023

Medvirkning, folkemøter - kunnskapsgrunnlag

Januar 2023–mars 2023

Innhenting av resultater fra medvirkning, analyser og oppsummering

Mars 2023–april 2023

Politisk behandling av planen

Mai 2023