Namsos kommune

Temaplan for kultur, idrett og frivillighet

Temaplan for kultur, idrett og frivillighet

I Namsos vil vi sikre at vi har et bredt og inkluderende kulturliv, hvor alle gis anledning til å skape, delta og oppleve.

Ny temaplan for kultur, idrett og frivillighet

Vi definerer kultur bredt, og planen vil derfor omfatte:

 • idrett
 • friluftsliv
 • frivillighet
 • innbyggertorg
 • bibliotek
 • kulturskole
 • scene
 • kino
 • kunst
 • kulturarv
 • kulturnæring

Det skal blant annet legges til rette for et tilgjengelig, mangfoldig og aktivt kulturliv i hele kommunen. I arbeidet med temaplanen ser vi nærmere på hvordan vi skal gå frem for å få til dette.  

Nå kan du gi innspill til alle planene

I tillegg til kulturplanen arbeides det med ny temaplan for helhetlig oppvekstmiljø og ny arealplan i kommuneplanen. Vi samkjører planarbeidet slik at det blir mulig å komme med innspill til disse planene samtidig.

Åpne folkemøter

Kommunen ønsker at alle innbyggere skal få anledning til å komme med innspill til planarbeidet. Ett av tiltakene for å få innspill er åpne folkemøter på ulike steder i kommunen.

Informasjonsside om planarbeidet, folkemøter og hvordan du kan komme med dine innspill.

Oppstart, arbeid med kulturplan

Desember 2022–januar 2023

Medvirkning - folkemøter, kunnskapsgrunnlag

Februar–april 2023

Utarbeide et høringsutkast

Februar–april 2022

Høring - kulturplan

Høringsfrist

1. juli 2023

Politisk behandling

21. august 2023