Namsos kommune

Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Namsos kommune 2021-2024

Namsos kommunes Trafikksikkerhetsutvalg har laget en Handlingsplan for Trafikksikkerhetsarbeidet for perioden 2021-2024. Nullvisjon ligger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette er en visjon om at vegtrafikksystemet ikke fører til tap av liv eller varig skade.