Namsos kommune

Solsiden boligområde B3, Vestre Havn - 2. gangs behandling - Melding om vedtak