Namsos kommune

Melding om vedtak - 2. gangs behandling av Skatlandvatnet hytteområde