Namsos kommune

Gullholmstranda friområde - melding om vedtak