Namsos kommune

Namsos i tall 2022

Namsos i tall legges fram som en årlig status for kommunestyret i mai. Det skal gi en kortfattet oversikt over viktige utviklingstrekk i kommunen, og danne grunnlag for rapportering på økonomiområdet, og faktagrunnlag for planarbeid.