Namsos kommune

Høringsforslag – Planprogram Kommuneplanens arealdel for Namsos kommune

Høringsforslag – Planprogram Kommuneplanens arealdel for Namsos kommune

I henhold til Kommunal planstrategi for Namsos kommune for perioden 2020-2023, skal det utarbeides ny arealdel av kommuneplanen. Arbeidet skal ta utgangspunkt i gjeldende arealdeler. Kommuneplanens arealdel (KPA) er Namsos kommunes overordnede plan for bruken av arealene de neste 12 årene. Arealdelen er kommunens viktigste styringsredskap
for all arealplanlegging og utbygging i kommunen.