Namsos kommune

Arealplaner

Arealplaner

I planstrategien for 2020-2023 er det vedtatt at det skal utarbeides en ny arealplan for Namsos kommune. Det tas sikte på å komme i gang med dette arbeidet i 2021. Eksisterende planer for de tre gamle kommunene Namsos, Namdalseid og Fosnes gjelder frem til ny plan er vedtatt.

Dette er gjeldende arealplaner: