Ny sjøkabel over Folda - høring

Tensio TN har søkt om å erstatte dagens 66 kV sjøkabel over Folda mellom Jøa i Namsos kommune og Abelvær i Nærøysund kommune, med en ny 170 kV sjøkabel.

To alternativ til ilandføringspunkt

Namsos kommune har mottatt søknad fra Tensio TN om å erstatte dagens 66 kV sjøkabel over Folda mellom Jøa i Namsos kommune og Abelvær i Nærøysund kommune, med en ny 170 kV sjøkabel. Kabelen bygges for 132 kV driftsspenning, men vil driftes på 66 kV inntil videre. Tensio TN har søkt om to ulike ilandføringspunkt på Abelvær på nordsiden av fjorden, og samme ilandføringspunkt som dagens på sørsiden på Jøa.  

  •  Alternativ 1 Jøa - Tømmervika (Abelvær) og er ca. 6,9 km lang. Likt som dagens ilandføringspunkt. Innebærer bytte av to kabelendemaster, to bæremaster og en vinkelmast på Abelvær. Fjerning av 12 mastepunkt.
  • Alternativ 2 Jøa - Rakvika (Abelvær) og er ca. 5,9 km lang. Innebærer bytte av to kabelendemaster, en bæremast og en vinkelmast på Abelvær. Fjerning av tre mastepunkt. 

Kart hvor det er merket av linjer for alternative traseer for sjøkabel over folda.  - Klikk for stort bilde


Dokumenter i saken

Alle dokumenter i saken om ny sjøkabel over Folda kan leses på NVEs hjemmeside.

Frist for innsending av innspill 

Frist for å sende inn innspill til kommunen er 21.02.2022. Kommunen samordner innspillene og sender inn til NVE innen høringsfristen 28.02.2022.

Si din mening

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Frist for tilbakemelding er 21.02.2022. Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter: