Nå kan du komme med innspill - Samferdselsstrategi for Namdalen 2021-2030

Samferdselsstrategien for Namdalen skal revideres og vi inviterer deg til å komme med innspill på tiltak.

Arbeidet starter nå med en åpen fase der regionrådet ber om innspill med fem prioriterte tiltak med lokale prioriteringer (kommunen) og regionale prioriteringer (Namdalen). 

Samferdselsstrategien som ble vedtatt i 2014 har vært et aktivt verktøy i samferdselsspørsmål, og den er et grunnlag for det arbeidet som nå skal settes i gang.

Dokumenter i saken:

Hvordan kan du komme med innspill?

Du kan sende innspill på flere måter:

  • Bruk skjemaet nederst på denne siden
  • Send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • Sende pr. post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa

Frist for å komme med uttalelser er den 14.08.20.