Høring mindre endring av Spillumsstranda Industriområde

Forslag om mindre endring av reguleringsplan for Spillumsstranda Industriområde legges ut på høring. 

Spillumsstranda industriområde er en eldre reguleringsplan fra 1988. Planen er vedtatt etter bygningsloven av 1965. Planen er over lang tid uthulet gjennom dispensasjoner og området bærer i dag preg av å være et næringsområde. Det finnes også et boligområde i planen.

Det har kommet en søknad om å etablere en bilbutikk på gnr/bnr 20/714. I den forbindelse ønsket kommunen å få ryddet opp i denne planen i stedet for å fortsette praksis med dispensasjoner. En mindre endring av planen jf. plan- og bygningsloven § 12-14 er etter kommunedirektørens mening et godt verktøy for å få endret planen slik at den er i tråd med de faktiske aktivitetene som er på stedet samtidig som man får utarbeidet planbestemmelser som står i stil med 2023.

Dette vil sikre forutsigbarhet i planleggingen samtidig som man sikrer at videre utvikling skjer i tråd med lover, retningslinjer og veiledning som gjelder i 2023. Kommunen mener et slikt grep vil redusere antall dispensasjoner innenfor området. Endringen vil ikke medføre at nye områder tas inn i planen.

Dokumenter i saken

Frist for innsending av innspill

Høringsfristen er 16.01.2023.

Si din mening

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Hvis du ikke kan bruke skjemaet, så finnes det andre muligheter: