Høring - Kulturmiljøplan for Namsos kommune 2022 – 2027

Kulturmiljøplanen er utformet som en temaplan med tiltak som beskrevet i kommunens planstrategi.

Den er en sammenslåing av de tre kulturminneplanene for Fosnes, Namsos og Namdalseid.

Den skal gi en helhetlig oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i kommunen, angi en retning for kommunens arbeidet på kulturmiljøfeltet, og prioritere tiltak.

Planen skal også bidra til å gjøre kommunens historie og sentrale kulturminner og kulturmiljøer kjent for flere innbyggere, og gjennom det, bidra til en felles identitet og stolthet.

Dokumenter i saken:

Si din mening  

Høringsperioden er avsluttet og du kan dessverre ikke sende inn innspill.