Varsel om oppstart - Fv. 777 Jøa til land - Flytebru

Nå kan du komme med innspill til reguleringsplan om “Jøa til land” .  Frist for innspill er 29.03.20234. 

Hensikt med planen 

Hensikten med planarbeidet er å få regulert trasé for fergefri forbindelse mellom Elvalandet og Jøa. Det planlegges flytebru med tilførselsveier og tilstrekkelig seilingshøyde. Etablering av bru gir Jøa en direkte forbindelse til fastlandet. Prosjektet skal underbygge fylkeskommunen sitt mål om et trafikksikkert, effektivt og robust transportsystem.
I sammenheng med dette varselet informeres det også om at det vil gjennomføres grunnundersøkelser i februar/mars. Resultatene vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for planprogrammet. Planprogram er under utarbeidelse. 

Kartbilde med stiplet linje som viser planomriss for området til bru til Jøa  - Klikk for stort bilde

Dokumenter i saken

Referat oppstartsmøte 04.07.2023 (DOCX, 812 kB)
Varsel om oppstart (PDF, 469 kB)

Si din mening 

Innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til: 

Merk brev/ epost med Merk brevet med Fv.777 Jøa til land.

Frist for tilbakemelding

Frist for tilbakemelding er 29.03.2024.