Namsos kommune

SalMar Farming AS - Søknad om sammenslåing av akvakulturlokaliteter - 24695 Årnes – Høring

SalMar Farming AS - Søknad om sammenslåing av akvakulturlokaliteter - 24695 Årnes – Høring

Søknaden gjelder anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann Årnes.

  • Nr. navn: 24695 Årnes
  • Posisjon i grader og desimalmin. kartdatum 64 ° 35.782' N 11 "16.375' E Euref89/WGS84

Det søkes om tillatelse å slå sammen lokalitetene 24695 Årnes og 13748 Saltkjelvika i Namsos kommune til en lokalitet, med en samlet MTB på 7800 tonn. Det søkes om endret anleggsutforming for lokalitet Årnes, og avvikling av dagens lokalitet Saltkjelvika. Namsos kommune ga 13.05.22 dispensasjon fra kommuneplanen.

Dokumenter i saken

SalMar Farming AS, Årnes
Tittel Publisert Type
SalMar Farming AS - Søknad om sammenslåing av akvakulturlokaliteter - 24695 Årnes - Namsos kommune

16.08.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned SalMar Farming AS - Søknad om sammenslåing av akvakulturlokaliteter - 24695 Årnes - Namsos kommune.PDF.PDF
Søknadskjema Årnes 2022

16.08.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Søknadskjema Årnes 2022.PDF.PDF
Dispensasjon fra arealplan sjø for å kunne endre anleggsutforming på lokalitetene Årnes og Saltkjelvika

16.08.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 2.1. Dispensasjon fra arealplan sjø for å kunne endre anleggsutforming på lokalitetene Årnes og Saltkjelvika.PDF.PDF
Koordinater EFS- Årnes II Anlegg

16.08.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.1.3.b. koordinater EFS- Årnes II Anlegg.PDF.PDF
Koordinater EFS- Årnes II Flåte

16.08.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.1.3.c. koordinater EFS- Årnes II Flåte.PDF.PDF
Kart Årnes II

16.08.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.1.3.a. Kart Årnes II.PDF.PDF
Strømrapport 3 mnd

16.08.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.1.2. Strømrapport 3 mnd. Årnes II.PDF.PDF
Kvartalsplan Lus SalMar Farming

16.08.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Kvartalsplan Lus SalMar Farming.PDF.PDF
Forundersøkelse Årnes II

16.08.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.2.1.a Forundersøkelse Årnes II.PDF.PDF
Vurdering av behov for Konsekvensutredning Årnes II

16.08.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.1.6. Vurdering av behov for Konsekvensutredning Årnes II.PDF.PDF
B-undersøkelse Årnes II

16.08.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.2.1.b B-undersøkelse Årnes II.PDF.PDF
C-undersøkelse Årnes II

16.08.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.2.1.c C-undersøkelse Årnes II.PDF.PDF
Lokalitetsoptimalisering Saltkjelvika & Årnes.PDF

16.08.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.3.1. Lokalitetsoptimalisering Saltkjelvika & Årnes.PDF.PDF

Aktuelle dokument er tilgjengelig for offentlig innsyn på Innbyggertorget ved Namsos Kulturhus og her på kommunens hjemmesider.

Frist for innsending av innspill

Send inn ditt innspill innen 16. september 2022.

Si din mening  

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Frist for tilbakemelding er 16.09.22. Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter:

Skal du sende inn krav om konsekvensutredninger må du fremme dette via den enkelte fagmyndighet innen samme frist.  Slike krav sender du direkte til fylkeskommunen som også fatter endelig vedtak i saken.