Høring - reguleringsplan Spillum strand idrettspark

Namsos kommune har utarbeidet en reguleringsplan for Spillum strand idrettspark.

Tiltakshaver er Namsos kommune.

Forslag til nye plandokumenter ble sist endret 20.01.2023.

Forslaget blir lagt ut på høring i 6 uker, i perioden 08.02.2023 til 22.03.2023. Forslaget blir sendt til aktuelle sektormyndigheter og til naboer til reguleringsplanen. Hensikten med planen er å sikre idretts- og friluftsområdet. Samtidig så skal noen næringsareal i området utvides.

Dokumenter i saken

Frist for å sende inn innspill

Høringsfristen er 22.03.2023.

Si din mening

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter: