Høring - områderegulering Namsos sentrum

Namsos kommune har sammen med Hd plan og arkitektur, Jonark AS og Trønderplan utarbeidet en områderegulering for Namsos sentrum.

Forslag til nye plandokumenter ble sist endret 06.02.2023.

Forslaget blir sendt til aktuelle sektormyndigheter, beboere innad i reguleringsplanområdet, i tillegg til naboer til reguleringsplanen.

Hensikten med planforslaget er å sikre en optimal arealutnyttelse av det allerede bebygde sentrumsområdet. Planen vil ikke påvirke viktige naturtyper verken innenfor eller utenfor planområdet.

Dokumenter i saken

Frist for å sende inn innspill

Høringsfristen er 08.03.2023.

Si din mening

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter: