Høring - Klima- og miljøplan 2022-2025

Kommuneplanens samfunnsdel trekker frem klima og miljø som et av seks sektorovergripende og gjennomgående tema som skal vektlegges i planarbeidet i Namsos kommune.

Temaplan for klima- og miljø 2022-2025 er starten på å systematisere dette arbeidet, og skal bidra til økt kunnskapsgrunnlag og være retningsgivende for klima- og miljøarbeidet i Namsos kommune.  

Hva beskriver planen?

Planen beskriver utfordringsbildet når det gjelder klimagassutslipp, samt forbruk av energi.

Videre beskrives tre sektorer som står for høyt utslipp:

  • transport
  • bygg og anlegg
  • landbruk

For de ulike områdene skildres utfordringer og muligheter, og det presenteres strategier for å redusere klimagassutslipp.   

Dokumenter i saken

Høringsutkast, Klima- og miljøplan 2022-2025 (PDF, 824 kB)

Vi ønsker innspill til planen

Siden dette er kommunens første temaplan for klima- og miljø ønsker vi innspill og tilbakemeldinger. 

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Frist for tilbakemelding er 30. november 2021.

Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter: