Parkering

Parkeringsavgifter i Namsos 2023
Hva Namsos sentrum
Pris pr. time (1-3 timer) 15,-
Pris pr. time Sykehuset Namsos ( betaler for 8 timer per dag) 23,-
4 timer (utløser 1 døgn) 60,-
Avgift pr. mnd. (Kort) 260,-
Avgift pr. kvartal (Kort) 780,-
Årskort 3.125,-