Kommunale avgifter

Vann og avløp 

Vann og avløp 2023
Hva Pris inkl. mva.
Vannavgift pr. m3 16,36,-
Nettleie vann pr. abonnement 2.347,-
Avløpsavgift pr. m3 23,3
Nettleie avløp pr. abonnement 3.585,-

 

Behandlingsgebyr 2023

Behandlingsgebyr 2023
Type Pris
Gebyr manglende avlesning 862,-
Oppmøtegebyr 1.725,-
Dersom eier/fester av eiendom unnlater å lese av og sende inn avlesningskort i forbindelse med vannmåleroppgjøret, foretas en stipulert fastsetting av forbruket. Dette kan skje etter at abonnenten er purret 2 ganger. For dette belaster kommunen et avlesingsgebyr. Hvis kommunen må ut til abonnenten å foreta avlesing med eget mannskap belastes et oppmøtegebyr.

Tilknytningsgebyr 2023

Tilknytningsgebyr 2023
Tilknytningsgebyr for Pris inkl. mva., kr.
Vann: -
Engangsgebyr for tilknytning kommunalt vann pr. bolig 7.187,-
Andre bygg, eks. næringsbygg 14.375,-
Avløp: -
Engangsgebyr for tilknytning kommunalt avløpsnett pr. bolig 7.000,-
Andre bygg, eks. næringsbygg 12.500,-

Tømming av slamavskillere 2023

Tømming av slamavskillere 2023
Type tømming. Priser pr. år Merknad Pris inkl. mva., kr.
Septiktanker
Septiktanker, 0-5 m3 Tømmes årlig 2.958,-
Septiktanker over 6-10 m3 Tømmes årlig 3.441,-
Tillegg pr. m3 over 10 m3 551,-
Septiktanker 0-5 m3, hytte og fritidsbolig Tømmes hver 2. år (årlig pris) 1.603,-
Ekstra tømming
Tankvolum, 0-5 m3 2.958-
Tankvolum 6-10 m3 3.441,-
Tillegg pr. m3 over 10 m3 551,-
Tette tanker, 0-5 m3 Gjelder også hytte-/fritidsbolig 2.958,-
Tette tanker over 5 m3 Gjelder også hytte-/fritidsbolig 3.441,-
Nødtømming
Nødtømming, 0-5 m3 Gjelder også hytte-/fritidsbolig 7.275,-
Tillegg pr. m3 over 5 m3 Gjelder også hytte-/fritidsbolig 551,-

Renovasjon 2023

Renovasjon 2023
Abonnementstype Pris
Abonnement 140 liter restavfall 5.245,-
Abonnement 240 liter restavfall 5.828,-
Abonnement 360 liter restavfall 6.701,-
Renovasjon bunntømte kontainere 5.686,-
Renovasjon for fastboende på øyer 2.913,-
Minstegebyr ved innvilget fritak 1.166,-
Fradrag for hjemmekompostering 307,-
Renovasjon for hytte- og fritidsbolig 1.409,-
Renovasjon caravan (fast plassert mer enn 4 mnd.) 705,-
Tillegg for hening av avfall ved avstander over 10 m. fra godkjent veg -
Plassering av stativ/beholder mellom 10-30 meter 765,-
Plassering av stativ/beholder mellom 30-50 meter 1.530,-