Helse og omsorg, priser 2023

Oversikt over priser på de ulike helse- og omsorgstjenestene for 2023.

 

Korttidsopphold i institusjon, korttidsopphold i bo og velferdssenter, transporttjenester, fysio- og ergoterapitjenester

Korttidsopphold i institusjon, korttidsopphold i bo- og velferdssenter, transporttjenester, fysio- og ergoterapitjenester 2023
Hva Pris pr. døgn/dag, kr. Merknad
Egenbetaling for døgnopphold, korttidsopphold institusjon 185,- Følger sentral forskrift
Egenbetaling for dag/natt opphold, institusjon 105,- Følger sentral forskrift
Egenbetaling korttidsopphold i bo- og velferdssenter 281,- -
Egenbetaling for transporttjenester - Følger honnørpris for offentlig transport.
Egenbetaling dagtilbud demente 160,- Inkludert transport og kost
Egenbetaling fysio- og ergoterapitjenester, uteblivelse fra avtale 284,- Pr. konsultasjon

Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand og opplæring 2023
Inntekt Timepris, kr. Abonnementspris pr. mnd., kr. Makspris pr. år, kr.
Inntil 2G (222 954) - 220- 2.640,-
2-3G (222 954–334 421) 310,- 1.165,- 13.975,-
3-4G (334 421- 445 908) 310,- 1.979,- 23.743,-
4-5G (445 908 –557 385) 310,- 2.988,- 35.851,-
Over 5G (> 557 385) 310,- 4.702- 56.421,-
Eventuelle endringer fra Helse og omsorgsdepartementet om forskrift om vederlag for opphold i institusjon vil til enhver tid være gjeldende for Namsos kommune.

Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm

Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm 2023
Hva Pris pr. mnd., kr. Merknad
Kostabonnement i bo- og velferdssenter og bofellesskap 4.168- -
Utkjøring av middag til hjemmeboende/kjøp ved kjøkken 88,- Pr. porsjon
Utkjøring av middag til hjemmeboende/kjøp ved kjøkken 66,- Redusert porsjon
Leie av trygghetsalarm 159,- Hvis behov for SIM-kort kommer kostnad for dette i tillegg
Abonnement på forbruksartikler som vaskemidler, såpe, toalettpapir osv. i bo- og velferdssenter 225- Kostnad settes til selvkost og estimert forbruk pr. mnd.

Har du spørsmål om priser på helse- og omsorgstjenestene?

Ta kontakt med Brukerkontoret i Namsos.