Feiing

Feie- og tilsynsavgift
For tilsyn og behovsprøvd feiing Pris, kr.
Tilsyn med ildsted og feiing av skorstein i helårsbolig 618,-
Tilsyn med ildsted og feiing av skorstein i fritidsbolig 370,-
For feiing av større piper, anbringer eller ovner betales etter medgått tid etter en timesats på kr. 869,-
For fjerning av beksot, betales det etter medgått tid (min. 2 timer) etter en timesats på kr. 869,-
Tjenester som; kontroll etter sotbrann, befaring i kombinasjon med tilsyn, feiing av ekstra pipeløp i samme boenhet er inkludert i feieavgiften 0,-