Behandlingsgebyr graving og sanitærmeldinger

Behandlingsgebyr graving i kommunal vei, graving på områder som eies eller festes av kommunen og gebyr på sanitærmeldinger

Graving i kommunal vei 2023

Graving i kommunal vei 2023
Hva Pris
Behandlingsgebyr gravemelding og søknad om tillatelse til graving i kommunal grunn/veg 3.234,- ekskl. mva
Behandlingsgebyr søknad om sanitærmelding 3.234,- ekskl. mva
Dobbelt gebyr der graving iverksettes uten søknad 6.468,- ekskl. mva
Gebyr ved ny behandling, avvik, endring eller utvidelse av gitt tillatelse 1.617,- ekskl. mva
Godkjenning og oppfølging av arbeidsvarslingsplaner 1.293,- ekskl. mva
Innmåling av ledningsnett for entreprenører, pris pr. time 1.035,- ekskl. mva