Barnehage, SFO og kulturskole, priser 2023

Priser barnehageplass 2023
Barnehageplass Pris pr. mnd.
100 % plass 3.000,-
80 % plass 2.539,-
60 % plass 1.967,-

Det gis søskenmoderasjon på 30 % for barn nummer  2 og 50 % fra og med barn nummer 3.

På denne siden finner du informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Priser SFO 2023
Timer per uke Pris
SFO over 60 timer på 4 uker, hel plass 2.780
SFO under 60 timer på 4 uker, 1/2 plass 2.200
Ekstra timer i SFO - pr. time 75
Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nummer 2 -
1. og 2. trinnselever - hel plass 580

Vi velger å ha to plasstyper, men det vil være opp til den enkelte skole i samarbeid med foreldre hvordan tilbudet organiseres/benyttes.

Kulturskole skoleåret 2022–2023

Elevkontingent kulturskole

  • Ordinær plass kr 3300,-
  • Elevbedrift "Kulturentreprenøran" GRATIS
  • Korpspakken: 50 % rabatt på korpsinstrument for medlemmer i Namsos barne- og ungdomskorps, Jøa skolekorps og Namdalseid musikklag.

Moderasjon

50 % rabatt på én disiplin (rimeligste) på alle søsken fra nr 2. Dette gjelder alle undervisningssteder.

Friplass

Det er mulig å søke om behovsprøvd friplass. Se Vilkår.

Fakturering

I utgangspunktet faktureres elevkontingenten pr semester, med forfall i oktober og februar. Du kan også velge månedlig fakturering, dvs fordelt på 5 rater pr semester. Du velger faktura pr semester eller pr måned i påmeldingen. Dersom du allerede er elev og ønsker å endre til månedlig fakturering må du ta kontakt med oss. Avtale om månedlig fakturering må inngås før skolestart, og kan ikke endres i løpet av skoleåret. To første måneder faktureres samlet.

Priser og øvrige vilkår fastsettes av kommunestyret.