Kommunale avgifter - Namsos kommune

Namsos kommune

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Vann og avløp 

Vann og avløp
Hva Pris inkl. mva.
Vannavgift pr. m3 14,23
Nettleie vann pr. abonnement 2.041,-
Avløpsavgift pr. m3 20,76
Nettleie avløp pr. abonnement 3.201,-

 

Behandlingsgebyr 2022

Behandlingsgebyr 2022
Type Pris
Gebyr manglende avlesning 750,-
Oppmøtegebyr 1.500,-
Dersom eier/fester av eiendom unnlater å lese av og sende inn avlesningskort i forbindelse med vannmåleroppgjøret, foretas en stipulert fastsetting av forbruket. Dette kan skje etter at abonnenten er purret 2 ganger. For dette belaster kommunen et avlesingsgebyr. Hvis kommunen må ut til abonnenten å foreta avlesing med eget mannskap belastes et oppmøtegebyr.

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr for Pris eks. mva., kr. Pris inkl. mva., kr.
Vann:
Bolig, pr. enhet 5.000,- 6.250,-
Andre bygg, eks. næringsbygg 10.000,- 12.500,-
Avløp:
 Bolig pr. enhet 5.000,- 6.250,-
Andre bygg, eks. nøringsbygg 10.000,- 12.500,-

Tømming av slamavskillere

Tømming av slamavskillere
Type tømming. Priser pr. år Merknad Pris inkl. mva., kr.
Septiktanker
Septiktanker, 0-5 m3 Tømmes årlig 2.723,-
Septiktanker over 6-10 m3 Tømmes årlig 3.164,-
Tillegg pr. m3 over 10 m3 504,-
Septiktanker 0-5 m3, hytte og fritidsbolig Tømmes hver 2. år (årlig pris) 1.486,-
Ekstra tømming
Tankvolum, 0-5 m3 2.723,-
Tankvolum 6-10 m3 3.164,-
Tillegg pr. m3 over 10 m3 504,-
Tette tanker, 0-5 m3 Gjelder også hytte-/fritidsbolig 2.088,-
Tette tanker over 5 m3 Gjelder også hytte-/fritidsbolig 2.438,-
Nødtømming
Nødtømming, 0-5 m3 Gjelder også hytte-/fritidsbolig 6.665,-
Tillegg pr. m3 over 5 m3 Gjelder også hytte-/fritidsbolig 504,-

Renovasjon

Renovasjon
Abonnementstype Pris
Abonnement 140 liter restavfall 4.915,-
Abonnement 240 liter restavfall 5.447,-
Abonnement 360 liter restavfall 6.245,-
Renovasjon bunntømte kontainere 5.318,-
Renovasjon for fastboende på øyer 2.785,-
Minstegebyr ved innvilget fritak 1.065,-
Fradrag for hjemmekompostering 280,-
Renovasjon for hytte- og fritidsbolig 1.315,-
Skifte beholder. Pris pr. beholder. 280,-
Tillegg for hening av avfall ved avstander over 10 m. fra godkjent veg
Plassering av stativ/beholder mellom 10-30 meter 699,-
Plassering av stativ/beholder mellom 30-50 meter 1.398,-

Gebyrer og betalingssatser, Namsos kommune 2022 - til utskrift (PDF, 619 kB)