Status i Oasen 1. november

Oasen er midlertidig bygd om med ekstra rømningsvei ut fra svømmehallen.

Bruk av Oasen - status 1. november 2022

De midlertidige tiltakene som er gjennomført gir mulighet for 40 besøkende til enhver tid. Oasen ble reåpnet i månedsskifte august/september. I første omgang vil bruken være skolesvømming og de som bruker Oasen som idrettsanlegg som for eksempel Namsos svømmeklubb og Namsos vannpoloklubb. Etter hvert har også gruppen som er avhengig av anlegget av helsemessige årsaker, opptrening, varmebading osv. kommet tilbake.

Øvrige aktiviteter i Oasen vil bli annonsert.

Butikk, helse – og treningssenter og kiosk – kafeteria er ikke reåpnet etter den midlertidige ombyggingen. Vil være stengt fram til en permanent ombygging er ferdig.