Nå kan du bruke fritidskortet for våren 2022

Nå kan du bruke fritidskortet for våren 2022

Alle barn og unge født mellom 2003 og 2015 i Namsos kommune får kr 1000,- i halvåret til fritidsaktiviteter.

Besøk vår nettportal - Friskus

Nettsiden friskus innehar oversikt over både aktiviteter og foreninger. Friskus gjør det enkelt for alle Namsos innbyggere å delta på aktiviteter i kommunen.

 • Som foresatt må du opprette en bruker i Friskusportalen.
 • Faktura for dine barns fritidsaktivitet betaler du i Friskus-portalen. Beløp ut over fritidskort kan betales med kort i portalen eller i din egen nettbank.
 • Pengene du har i fritidskortet blir tilgjengelig når du skal betale faktura, og trekkes fra fakturabeløpet. Du kan enkelt fordele pengene på fritidskortet på flere fakturaer.

Overstiger kostnadene 1000 kr pr halvår kan resterende beløp betales med kort i portalen eller i din egen nettbank.

Videoveiledninger

Hvordan hente ut fritidskortet på vår nye portal friskus? (Husk Lyd!)

Hvordan betale deltakeravgift med Friskus? (Husk Lyd!)

Hva er Fritidskort?

 • Dette er en ordning som gjelder alle barn og unge som er født mellom 2003 og 2015 med bostedsadresse i Namsos kommune får opp til 1000 kr i halvåret som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter.
 • Fritidskortet er personlig 

Søsken får ett fritidskort hver

Hva kan fritidskortet brukes til?

 • Fritidskortet dekker deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil kr. 1000 pr. barn pr. halvår.
 • Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen.
 • Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret.
 • Du kan bruke Fritidskortet til betaling av elevkontingent i Kulturskolen.
 • Ved faktura over 1000 kr betales restbeløpet via din nettbank med samme fakturaopplysninger.

Dersom deltageravgiften er høyere enn 1000 kr, og er for krevende for familiens økonomi, kan du være aktuell som søker til Fritidskort Pluss. 

Fritidskortet kan ikke brukes til:

 • ferietilbud, leiropphold eller turneringer
 • kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter.
 • sportsutstyr, instrumenter osv.

Dersom du har behov for å dekke utgifter til utstyr, turneringer, turer og lignende kan det være du er aktuell som søker til Fritidsstipend

Hva er forskjellen på Fritidskort, Fritidskort Pluss og Fritidsstipend?

 • Fritidskortet er for alle barn og unge.
 • Fritidskortet dekker 1000 kr av deltakeravgiften til fritidsaktiviteter per halvår.
 • Fritidskort Pluss og Fritidsstipend er for barn og unge i familier med lav inntekt
 • Fritidskort Pluss dekker deltakeravgift som overstiger 1000 kr. per halvår
 • Fritidsstipend dekker andre utgifter tilknyttet fritidsaktiviteter som eksempelvis utstyr, reiser og lignende.

Kontakt

Bernt Kristiansen
prosjektleder Fritidskort
E-post
Mobil 402 31 801