Skoledager for 1-7.klasse 2021-22

Skoledager for 1-7.klasse 2021-22

1-7. klassetrinn har skole alle onsdager i oddetallsuker.

I tillegg har 5-7.klasse(mellomtrinn) 7 skoledager i følgende partallsuker:

Uke 42, 46, 50, 4, 14, 16 og 20.

Dette for at lovpålagt årstimetall i alle fag skal oppfylles.