Namsos kommune

Skjenking av alkohol

Skjenking av alkohol

Namsos kommune velger å følge de nye nasjonale bestemmelsene for alkoholservering. Det betyr at det fra fredag kveld kan serveres alkohol i sammenheng med matservering fram til midnatt.

Stortinget ba tirsdag 19. januar regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering. Namsos kommune har besluttet å følge de nye nasjonale bestemmelsene.  

Hva betyr dette i Namsos kommune?

Dette betyr at vi går tilbake til samme tiltak som var gjeldende nasjonalt fram til 4. januar; Det vil fortsatt være skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter klokken 22. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

Når trer endringen i kraft?

Endringen innføres fra midnatt natt til fredag 22. januar. I og med at det ikke skal serveres alkohol etter midnatt, vil fredag kveld være første kveld med disse bestemmelsene.

Nye endringer kan komme

– Det er per i dag lavt smittetrykk i Namsos, og vi velger derfor å følge de nye nasjonale bestemmelsene for alkoholservering, sier kommunedirektør Jostein Grimstad. – Det er likevel slik at smittesituasjon kan endre seg raskt, og endringer i de lokale reglene kan derfor komme senere.

Nasjonale regler for alkoholservering på serveringssteder - informasjon fra Helsedirektoratet