Namsos kommune

Mutert virus – reise- og testråd

Namsos kommune anbefaler innbyggerne å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med ukontrollert utbrudd av mutert virus.
Reise- og testråd

Regler for reiser og karantener

Regler for reiser og karantener

Her finner du oversikt over nasjonale regler og anbefalinger for karantene. En regel er forskriftsfestet og skal følges. Det kan også være lokale regler, så hold deg oppdatert hvis du må ut å reise.

Hvilke anbefalinger gjelder for karantene?

Flere er usikre på hvilke anbefalinger som gjelder for karantene. Oppsummert kan vi si at anbefalingene er ulike etter årsak for hvorfor du sitter i karantene eller har testet deg.

Du har testet deg fordi du har fått vanlige symptomer på koronavirus (feber, hoste, blitt tungpustet eller mistet smaks- eller luktesans)?

Da bør du holde deg i karantene til du har fått negativt svar på testen. Du bør ikke gå på jobb eller skole, du bør ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder, og du bør holde ekstra god avstand til alle andre enn de du bor med. De du bor med trenger ikke å holde seg hjemme, heller ikke dersom de jobber i helsetjenesten. Hvis du får negativt svar på testen, trenger du altså ikke være i karantene lengre. 

Smittekarantene

Du kan være satt i karantene fordi du er definert som nærkontakt med noen som er smittet. Du skal fullføre karantenetiden selv om prøvesvaret er negativt.

Hvis du utvikler symptomer mens du sitter i pålagt karantene (feber, hoste, blitt tungpustet eller mistet smaks- eller luktesans) skal du følge reglene for isolasjon. Reglene for isolasjon er strengere enn karantene. De du bor sammen med skal være i karantene fram til du har fått svar på prøven.  

Dersom du er i smittekarantene skal du:

 • Oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Med egnet oppholdssted menes at det bør være mulig å unngå kontakt med andre voksne i husstanden, du har enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Se mer utfyllende informasjon i avsnittet nedenfor.
 • Holde økt avstand til andre voksne i husstanden.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

Du har tatt testen uten at du har symptomer på korona og uten at du har vært utsatt for smitte

Da behøver du ikke å være i karantene til du har fått prøvesvar. Det kan for eksempel være dersom du tar testen fordi du er med i et forskningsprosjekt, skal besøke en institusjon, eller trenger å ta test for å kunne reise. 

Reisekarantene

Du skal være i reisekarantene i 10 døgn dersom du ankommer Norge fra et rødt land. Når du har karanteneplikt skal du fullføre karanteneperioden på 10 døgn selv om du tar test og den er negativ. 

Personer som ankommer Norge kan korte ned reisekarantenen dersom de får negativt svar på koronavirustest to ganger i løpet av karantenetiden:

Første test må være tatt innen tre dager etter ankomst, og kan være en hurtigtest eller PCR-test.I tillegg må andre test tidligst bli tatt syv dager etter ankomst. Den andre testen må være PCR-test.

Karanteneplikten gjelder inntil du får negativt prøvesvar på den andre koronatesten.

Reiser til og fra utlandet

Reisekarantene og karantenehotell

Reisende som kan benytte stengte grensepasseringssteder

Oppdatert informasjon 22.01.21.

 • Reisende som utfører varetransport.
 • Reisende med samfunnskritiske funksjoner (nødetater, pendlere og reisende innenfor de fastsatte kategoriene).
 • Pendlere som ankommer Norge fra Sverige eller Finland som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted.
 • Skoleelever som dagpendler mellom Norge og Sverige eller Finland.
 • Reisende med behov for å krysse grensen til Sverige/Finland på vei mellom to punkter i Norge.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Annen nyttig info:

Kontakt

Koronatelefon
E-post
Mobil 991 52 745
Åpningstider, koronatelefon
Dager
Tidspunkt
Ordinær åpningstid Mandag-fredag
08.00-11.30 og 12.00-15.00
Ordinær åpningstid Lørdag-søndag
09.00-11.30