Namsos kommune

Mutert virus – reise- og testråd

Namsos kommune anbefaler innbyggerne å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med ukontrollert utbrudd av mutert virus.
Reise- og testråd

Koronavaksine

Koronavaksine

Namsos kommune er i gang med vaksinering av nye risikogrupper av innbyggere. De fleste vil motta en invitasjon til time, men enkelte må registrere seg for å bli invitert.

Personer i risikogrupper som har fastlege i Namsos kommune vil motta invitasjon til vaksinering og trenger derfor ikke å ta kontakt med kommunen for å bestille time

I henhold til nasjonale planer for vaksinering ble beboere på sykehjem prioritert først. Så fulgte vaksinering av beboere på bo- og velferdssentre, før øvrige risikogrupper inviteres til å bli vaksinert.

Hovedlokale for vaksinering er NTE Arena i Namsos sentrum. I tillegg vil enkelte grupper også vaksineres andre steder i kommunen. 

Risikogruppen får personlig invitasjon

Namsos kommune følger regjeringens prioriteringsliste for vaksinering basert på råd fra Folkehelseinstituttet (FHI). De som tilhører risikogruppene som får tilbud om vaksine i denne omgang vil få en personlig invitasjon til time enten via SMS eller telefon. Invitasjonen vil komme fra det offentlige nettstedet Helsenorge eller Namsos kommune.

Namsos kommune har oversikt over innbyggere bosatt i kommunen som er i aldersgruppen 65 år og eldre. Personer over 65 år regnes som en gruppe med lett eller moderat økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte. I tillegg får vi informasjon fra fastlegene i Namsos kommune om hvilke av deres pasienter i aldersgruppen 18-64 år som tilhører risikogrupper.

Les mer om risikogrupper.

Ta kontakt med din fastlege om du er usikker på om du tilhører en risikogruppe.

Midlertid i Namsos kommune eller fastlege annet sted

Enkelte i risikogruppene må selv ta kontakt med kommunen for å få time til vaksinering fordi vi ikke har oversikt over hvem disse er:

  • Personer i aldersgruppen 18-64 år og som er i risikogruppen, men som har fastlege i annen kommune
  • Personer som er 65 år eller eldre og som oppholder seg midlertidig i Namsos kommune
  • Personer i aldersgruppen 18-64 år og som er i risikogruppen og som oppholder seg midlertidig i Namsos kommune

Vi ber om at disse ringer vår koronatelefon for å bli registrert i våre systemer og innkalt til time for vaksinering.

 

Koronatelefonen nås på 991 52 745.

Alle som blir vaksinerte skal ha 2 doser for å få full effekt. Andre dose vil bli gitt etter ca. 3 uker, og full effekt av vaksinen forventes 1 uke etter at andre dose er gitt.

Koronavaksine

 

Namsos kommunes informasjonssider om koronaviruset