Namsos kommune

Informasjon til studenter

Informasjon til studenter

Vi planlegger å ta inn studenter i praksis fra 18. januar.

Studentene har vært flinke, de har holdt seg hjemme og fulgt vår anbefaling om testing når de kom til kommunen og 7 dager etter ankomst. Det er høyt fokus på smittevern, og ansvaret de har når de skal inn i helsesektoren. Nord Universitet bistår oss nå, slik at vi får testet 31 studenter på fredag 15.01.21 (28 Namsos kommune og 3 Overhalla kommune).

På bakgrunn av dialogen med Nord Universitet så anbefales det at vi tar imot studentene på mandag med følgende forutsetninger: 

  1.  Studenten skal fremvise en negativ Covid-19 test som ikke er eldre enn 72 timer.
  2. God informasjon til elev/student om å ikke møte på jobb ved de minste symptomer. Hvis symptomer oppstår i løpet av arbeidsdagen, skal vedkommende gå hjem og bestille seg time til testing.
  3. Ved spørsmål bes det om at studenten tar kontakt med praksisveileder på det enkelte tjenestested.

Dette gjelder alle studenter som skal inn i praksis innenfor helsesektoren i  kommunen.