Namsos kommune

Besøk på helse- og omsorgsinstitusjoner

Besøk på helse- og omsorgsinstitusjoner

Mange lurer på om de kan besøke familie og venner på helse- og omsorgsinstitusjoner. Fra 20. januar er det igjen mulig, men det er noen forbehold.

Besøkende som har vært i røde områder anbefales ikke å dra på besøk. Dersom besøk er helt påkrevet skal det benyttes munnbind og 2 meters avstand.

I forkant av besøk til institusjonen

 • Fysiske besøk skal avklares med institusjonen i forkant.
 • Ansatte i institusjonen bør avklare smittestatus for de besøkende. 
 • De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges.
 • Nasjonale anbefalinger eller bestemmelser for antall besøkende bør følges. Hvis konkrete anbefalinger ikke foreligger, bør antall besøkende ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Besøkende bør oppfordres til å følge gjeldende nasjonale smittevernråd for befolkningen særlig nøye i perioden før og mellom besøk

Under besøk i institusjonen

 • Alle besøk skal registreres slik at kommunen kan drive smittesporing dersom det er behov for det.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra beboerens rom (eventuelt besøksrom), og ikke oppholde seg i fellesarealer. 
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til den de besøker, til ansatte og andre beboere.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smittesporingen.