Namsos kommune

Besøk på bo- og velferdssenter og omsorgsboliger

Besøk på bo- og velferdssenter og omsorgsboliger

Beboere på bo- og velferdssentre og omsorgsboliger defineres som hjemmeboende. Dermed er det opp til tjenestemottakeren selv, eventuelt i samråd med tjenesteyterne, pårørende og verge om det skal innføres besøksrestriksjoner. Det betyr at regler og anbefalinger for besøk til disse beboerne er de samme som i et privat hjem. 

Her kan du lese hvilke regler og anbefalinger som gjelder for sosial kontakt og private sammenkomster 

Rutinene ved bo- og velferdssenter og omsorgsboliger er slik:

  • Registrering av besøkende i besøksbok
  • Ring gjerne bosenteret før du kommer. Besøkende oppholder seg i beboers leilighet, ikke i fellesareal.
  • Overhold avstand på minimum 1m
  • God hånd-, hoste- og nysehygiene

NB! Personer som har symptomer på smitte skal ikke besøke beboere på bosenter eller i omsorgsboliger. Besøkende som har vært i røde områder anbefales ikke å dra på besøk. Dersom besøk er helt påkrevet skal det benyttes munnbind og 2 meters avstand. 

Noen bo- og velferdssenter og omsorgsboliger har låst hovedinngang for å ha kontroll på besøkstrafikk. Du får kontakt med ansatte ved å ringe på dørklokke eller et oppgitt telefonnummer.