Namsos kommune

Koronaviruset: Regler for ansatte i Namsos kommune

Koronaviruset: Regler for ansatte i Namsos kommune

Alle ansatte som får nyoppståtte luftveissymptomer skal testes for koronavirus. 

Det er viktig at det er dialog mellom arbeidstaker og leder i disse situasjonene. Hvis det er tvilssituasjoner, kan leder ta kontakt med kommuneoverlege for å drøfte saken.

Helsepersonell som blir testet for Covid-19

(Oppdatert 21.12.20)

  1. Når testen foreligger og den er negativ, kan helsepersonellet på jobb igjen hvis man er feberfri og allmenntilstanden er god. Det skal være dialog mellom nærmeste leder og arbeidstaker om når vedkommende kan tilbake til jobb. Dette blir en vurdering som gjøres i dialog med nærmeste leder.
  2. Hvis testen er gjennomført pga. symptomer i karantene etter reise eller i forbindelse med at helsepersonellet er definert som nærkontakt med bekreftet tilfell, skal 10 dagers karantene fullføres.

Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer.

Reiser

Namsos kommune følger eller rådene fra nasjonale myndigheter om arbeid og arbeidsreiser

Du kan lese rådene om arbeid og arbeidsreiser her 

Når helsepersonell reiser til områder definert som røde i Norge, så skal vedkommende testes på dag 1 og 7, være ekstra observant på symptomer og gå i isolasjon og teste på nytt ved symptom.

Regjeringen anbefaler alle å unngå unødvendige reiser til utlandet. Dersom du må foreta en nødvendig reise, må du forholde deg til disse reglene.

Besøk og koronarisiko

Namsos kommune jobber hele tiden med å forebygge smitte og da særlig til de mest sårbare gruppene i samfunnet. Her kan du lese kommuneoverlegens anbefalinger for besøk av personer i risikogrupper og generelle reiseråd for de som kommer fra områder med vedvarende høy smitte.

Student

Her finner du informasjon til deg som er student som skal ut i praksis og har oppholdt deg i rød sone i Norge eller utlandet

Har du spørsmål om Korona som din nærmeste leder ikke kan svare på?

Kontakt kommunens koronatelefon:

Koronatelefon telefonnummer 991 52 745