Informasjon om koronavaksinering - Namsos kommune

Namsos kommune

Informasjon om koronavaksinering

Informasjon om koronavaksinering

Hovedmålet med koronavaksinering er å redusere risikoen for død eller alvorlig sykdom om man blir smittet.

Namsos kommune følger regjeringens råd og rekkefølge for vaksinering av innbyggere. Alle voksne innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksinering. Namsos kommune har også gjennomført vaksinering ute på skolene av barn og ungdom fra fylte 12 år og oppover.

Namsos kommune er i gang med oppfriskningsdose (dose 3) til innbyggere over 18 år der det har gått 4,5 måneder siden de tok dose 2.

Drop-in vaksinering

Namsos kommune har drop-in vaksinering av innbyggere. Det tilbys både første, andre og tredje dose (oppfriskningsdose). 

Hvem kan benytte tilbudet?

 • Uvaksinerte
 • Delvaksinerte (personer som kun har tatt første vaksinedose)
 • Oppfriskningsdose (dose 3) til personer over 18 år der det har gått 4,5 måneder siden dose 2

Namsos kommune ønsker at folk vaksinerer seg i sin hjemkommune, men avviser ikke innbyggere fra andre kommuner på drop-in. 

Kommunen tilbyr vaksine fra både Pfizer og Moderna. All koronavaksinering er gratis.

Det kan bli kø og noe venting på drop-in dagene siden det ikke er mulig å bestille vaksinetidspunkt. De som ønsker vaksine oppfordres til å spre seg utover dagen, slik at ikke alle møter fra morgenen av.

Hvor kan jeg vaksinere meg?

Vaksineringen foregår på NTE-arena. 

Disse datoene er foreløpig satt opp i 2022:

 • 4., 5. og 6. januar kl. 09.00-15.00.
 • 11., 13. og 14. januar kl. 09.00-15.00.
 • 17. og 18. januar kl. 09.00-15.00.
 • 27. og 28. januar kl. 09.00-15.00.

Smittevern har høy prioritet

Smittevernreglene skal følges i vaksineringslokalet både av de som vaksinerer og de som skal vaksineres.

De som skal vaksineres bes holde avstand til andre, vise hensyn og være tålmodige. Alle i vaksinasjonslokalet skal bære munnbind under hele besøket.

Husk at man skal vente 20 minutter i lokalet etter at vaksinen er satt, i tilfelle allergiske reaksjoner.

Timebestilling for vaksine

Innbyggere oppfordres til å vaksinere seg på drop-in dagene for vaksinering, men kan også bestille vaksinetime på kommunens koronatelefon.

Namsos kommunes koronatelefon: 99 15 27 45

Nå kan du vaksinere deg på apoteket

Apotek 1 Namsos og Apotek 1 Rock City tilbyr nå koronavaksiner til innbyggere over 18 år. Vaksineringen er gratis.

Apotek1 Rock City

 • Apoteket starter vaksinering 10. januar. 
 • Du kan selv velge om du ønsker Moderna  og Pfizer.
 • Det legges ut 20 timer per dag fra mandag til lørdag. 
 • Apoteket er åpent kl. 10.00-18.00 mandag-fredag og 10.00-16.00 på lørdager.
 • Tilbyr drop-in ved ledig kapasitet.

Bestill time til koronavaksine - Apotek 1 Rock City

Apotek1 Namsos

 • Apoteket starter vaksinering 13. januar.
 • Du kan selv velge om du ønsker Moderna og Pfizer.
 • Apoteket har 20 timer fra kl. 15.00-19.30 disse datoene:
  • 13. og 14. januar
  • 17. og 18. januar
  • 27. og 28. januar 
 • Tilbyr drop-in ved ledig kapasitet.

Bestill time til koronavaksine - Apotek 1 Namsos

Vaksinering av barn over 12 år

Koronavaksinen fra Pfizer er godkjent for barn fra fylte 12 år og oppover.

Namsos kommune gjennomførte massevaksinering av barn over 12 år ute på skolene i september 2021.

Foresatte til uvaksinerte barn som har fylt 12 år, kan ta med barna på drop-in vaksinering eller ta kontakt med kommunens koronatelefon 991 52 745 for å bestille vaksinering.

For koronavaksinasjon av barn under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar.

Vaksinering av gravide og ammende

Så langt har alle gravide som har fått alvorlig sykdom på grunn av korona i Norge vært uvaksinert, i følge Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor gravide kvinner å ta koronavaksine, også oppfriskningsdose når det har gått minst 4,5 måneder etter 2. dose. 

Vaksinering blir anbefalt i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i 1. trimester.

Både gravide og ammende anbefales vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Så langt tilsier data om vaksinering av gravide at vaksinene ikke har uheldig påvirkning på svangerskapsforløpet for hverken mor eller fosteret. Det er ikke sett andre bivirkninger etter vaksinasjon hos gravide kvinner sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder.

Gravide kan kontakte Namsos kommunes koronatelefon angående vaksinering.

Vaksinetyper

Namsos kommune bruker vaksine fra både Pfizer og Moderna. Vaksinene er begge såkalte mRNA-vaksiner og bygger på samme teknologi. Vaksinene kan også kombineres. Dette gir like god beskyttelseseffekt og er uten høyere risiko for bivirkninger. 

Innbyggere over 18 år, og de som fyller 18 år i år, kan velge mellom vaksinetypene Pfizer og Moderna. Det er ikke sikkert at kommunen har begge vaksinetyper tilgjengelig til enhver tid, men begge vaksinetypene kan bestilles. 

Kombinere vaksiner fra Pfizer og Moderna

Intervaller mellom doser

Begge vaksinetypene skal gis som 2 doser for å oppnå full effekt.

Følgende intervaller gjelder:

 • Pfizer: minimum 21 dager mellom dose 1 og 2
 • Moderna: minimum 28 dager mellom dose 1 og 2
 • Kombinasjon av Pfizer og Moderna: minimum 28 dager mellom dose 1 og 2.

Følgende grupper trenger kun 1 dose med koronavaksine:

 • Personer som har gjennomgått Covid-19 infeksjon trenger kun en dose koronavaksine. Det anbefales at vaksinen avventes til 3 måneder etter tilfriskning.
 • Dersom Covid-19 inntrer mer enn 3 uker etter første dose, er det ikke nødvendig med ytterligere doser.

Vaksinestatistikk for Namsos kommune

På FHIs statistikkside for koronavaksine kan du lese hvor mange som til enhver tid er vaksinerte. Velg Namsos kommune og om du vil ha tall for antall vaksinerte med 1 eller 2 doser.

Koronavaksinasjon - statistikk 

Nyhetsartikler fra Namsos kommune om koronavaksinering

Spørsmål og svar om koronavaksineringen

Er du student og trenger koronavaksine?

Etterregistrering av koronavaksine tatt utenfor Norge