Namsos kommune

AstraZeneca på pause

Vaksinering med AstraZeneca er satt på pause. Namsos kommune vaksinerer nå kun med Pfizer-Biontech.

Koronavaksine

Koronavaksine

Hovedmålet med koronavaksinering er å redusere risikoen for død eller alvorlig sykdom om man blir smittet. Namsos kommune vaksinerer for tiden risikogrupper mot korona.

Personer som er i risikogrupper og som har fastlege i Namsos kommune vil motta invitasjon til vaksinering når det er deres tur og trenger derfor ikke å ta kontakt med kommunen for å bestille time. Enkelte tar kontakt og spør når det blir deres tur. Dette vet vi ikke svaret på før folk blir innkalt til selve vaksineringen. 

Plan for vaksinering i Namsos kommune

Her legger vi ut ukesplaner for vaksinering når disse er klare. Planene viser hvilke grupper som planlegges vaksinert, hvor og omtrent antall doser. For tiden vaksineres det på torsdager og fredager.

Planene baseres blant annet på hvor mange vaksinedoser kommunen får beskjed om at den kommer til å motta. Planene publiseres med forbehold om endringer fordi tilgangen på vaksiner er usikker og kommunen kan motta færre eller flere doser enn forespeilet.

Alle som blir vaksinerte skal ha to doser for å få full effekt.

  • Andre dose av vaksinen fra Pfizer-Biontech gis etter cirka seks uker. Full effekt av vaksinen forventes en uke etter at andre dose er gitt.
  • Andre dose av vaksinen fra AstraZeneca gis etter 9-12 uker. Full effekt av vaksinen forventes to uker etter at andre dose er gitt.

Fra og med uke 12 går inntil 20% av vaksinene til helsepersonell.

Plan for vaksinering

Risikogrupper får personlig invitasjon

Namsos kommune følger regjeringens prioriteringsliste for vaksinering basert på råd fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Risikoen for alvorlig sykdom eller i verste fall død ved koronasmitte øker med alder og underliggende sykdommer. Dette betyr at de eldste og personer med enkelte sykdommer vaksineres først. Du kan lese mer om rekkefølgen av risikogrupper under "Spørsmål og svar" lenger ned på siden. 

Tilbud om vaksinering kommer som en personlig invitasjon til vaksinetime enten via SMS eller telefon. Invitasjonen vil komme fra det offentlige nettstedet Helsenorge eller Namsos kommune.

Det er viktig å svare på tilbudet om vaksine, enten på nett eller telefon. Svarer man ikke på nett blir man kontaktet via telefon. Vær oppmerksom på at oppringningen fra kommunen kommer fra et mobilnummer.

Enkelte tar kontakt og spør når det blir deres tur. Dette vet vi dessverre ikke svaret på før folk blir innkalt til selve vaksineringen. 

Innbyggere som er innkalt til vaksinering, men som har problemer med transport til vaksinasjonsstedet, bes ringe kommunens koronatelefon.

Er du i en risikogruppe? Mer informasjon om risikogrupper.

Ring Koronatelefonen: 991 52 745

Lokaler for vaksinering

Alle får beskjed i sin innkalling om hvor de skal møte opp til vaksinering.

Når vi er ferdige med vaksineringen av aldersgruppen 65 år og eldre, så vil all vaksinering foregå på NTE arena i Namsos. 

Antall personer som har fått koronavaksine

Antall personer som har fått koronavaksine
Vaksinering Antall
Antall personer vaksinert med 1. dose 2252
Antall personer vaksinert med 2. dose 1028

Oppdatert 06.04.21

Du finner også alltid oppdaterte tall for antall vaksinert på Folkehelseinstituttet sine nettsider. 

Spørsmål og svar om koronavaksineringen

Koronavaksine

 

Kontakt

Koronatelefon
E-post
Mobil 991 52 745