Smittesporing - Namsos kommune

Namsos kommune

Smittesporing

Smittesporing

Alle nærkontakter til personer med bekreftet covid-19 skal raskt identifiseres og følges opp. Smittesporing bidrar til å holde covid-19-epidemien under kontroll. 

Smittesporing er viktig for å bryte smittekjeden og få kontroll, helst før det blir et utbrudd. Smittesporing er spesielt viktig når samfunnet åpner opp igjen og det oppstår sporadiske enkelttilfeller eller små grupper av tilfeller/utbrudd. Det er viktig å gjøre smittesporing rundt bekreftede tilfeller av covid-19, for på den måten å redusere og raskt stoppe videre spredning av smitte i samfunnet – noe som igjen bidrar til effektiv kontroll av epidemien.

Du kan lese mer om hvordan smittesporing blir gjennomført på Folkehelseinstituttet sine sider.

Kontakt

Smittesporing
Mobil 913 13 298

Her kan du komme i kontakt med oss som jobber med smittesporing i Namsos kommune.