Namsos kommune

Koronaviruset: Regler for ansatte i Namsos kommune

Koronaviruset: Regler for ansatte i Namsos kommune

Alle ansatte som får nyoppståtte luftveissymptomer skal testes for koronavirus. 

Det er viktig at det er dialog mellom arbeidstaker og leder i disse situasjonene. Hvis det er tvilssituasjoner, kan leder ta kontakt med kommuneoverlege for å drøfte saken.

Oppdatert informasjon 25. mars 2021.

Hjemmekontor

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig. Dette kan føre til mindre kontakt mellom personer på arbeidsplassen og på reisen til og fra jobb, ved bruk av kollektivtrafikk. 

Helsenorge.no - informasjon om hjemmekontor

Smittevern på arbeidsplasser

Det er mange arbeidsplasser som er avhengig av at de som jobber er fysisk på jobb. Da er det viktig med smittevernstiltak. De tre viktigste tiltakene er:

  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Hold avstand til andre
  • Ha god håndhygiene

Helsenorge.no - informasjon om smittevern på arbeidsplasser.

Arbeidsreiser

Namsos kommune følger eller rådene fra nasjonale myndigheter om arbeid og arbeidsreiser

Student

Krav til alle studenter og elever som skal gjennomføre praksis innen helsesektoren i Namsos kommune.

Testkriterier 

For ansatte i helsetjenesten bør det være særlig lav terskel for å teste.
Folkehelseinstituttets informasjonsside om testkriterier

Har du spørsmål om Korona som din nærmeste leder ikke kan svare på?

Kontakt kommunens koronatelefon:

Koronatelefon telefonnummer 991 52 745