Vaksinering av barn

Vi tilbyr koronavaksine for barn fra 5 år og oppover. Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det. En dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Folkehelseinstituttet mener likevel at det er riktig at det gis mulighet for vaksinering til de som ønsker det.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet (fhi.no)

Vaksinering av barn i aldersgruppen 5 - 11 år

Namsos helsestasjon tilbyr vaksine til barn i aldersgruppen 5 - 11 år. Det tilbys både dose 1 og 2.

Samtykke fra foreldre/foresatte

Det kreves samtykke av begge foreldre ved felles foreldreansvar.

Barn i årskull 2010-2016, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom deres foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.

Samtykkeskjema - koronavaksine

Hvorfor bør man vurdere vaksinering

Barn har vist seg å tåle vaksinen bra og beskyttelsen av vaksine er god >90% av Pfizers vaksine. MIS-C (multiorgan Inflammatorisk Syndrom) er en sjelden komplikasjon til COVID. Vaksinen beskytter effektivt mot både MIS-C samt langtidskomplikasjoner etter gjennomgått sykdom (Long-COVID).

Hvis to doser skal gis, bør intervallet mellom dose 1 og 2 være minst 12 uker.

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom utvides (FHI)

Vaksinering av barn over 12 år

Koronavaksinen fra Pfizer er godkjent for barn fra fylte 12 år og oppover.

Namsos kommune gjennomførte massevaksinering av barn over 12 år ute på skolene i september 2021.

Foresatte til uvaksinerte barn som har fylt 12 år, kan ta med barna på drop-in vaksinering eller ta kontakt med kommunens koronatelefon for å bestille vaksinering.

For koronavaksinasjon av barn under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar.

Kontakt

Namsos helsestasjon
E-post
Mobil 94 80 30 03

NB: Ikke send sensitive opplysninger på e-post.

Trenger du øyeblikkelig hjelp?

Ta kontakt med:

  • Din fastlege eller
  • Legevakt, tlf. 116 117