Fjerde dose koronavaksine til eldre og de med alvorlig svekket immunforsvar - Namsos kommune

Namsos kommune

Fjerde dose koronavaksine til eldre og de med alvorlig svekket immunforsvar

Fjerde dose koronavaksine til eldre og de med alvorlig svekket immunforsvar

Namsos kommune tilbyr personer over 80 og enkelte personer med alvorlig svekket immunforsvar å ta fjerde dose koronavaksine.

Namsos kommune tilbyr dose 4 til

 • personer med alvorlig nedsatt immunforsvar. Dose 4 kan tas 12 uker etter dose tre, og du skal ikke ha hatt korona etter tredje dose.
 • personer som er 80 år og eldre

Vaksinering på Namsos helsestasjon

 • Vaksineringen vil foregå på Namsos helsestasjon.
 • Beboere på våre helseinstitusjoner vil få tilbud om å vaksineres der de bor.
 • Personer som mottar hjemmesykepleie, og som har problemer med å komme seg til helsestasjonen, vil få tilbud om å vaksineres av hjemmesykepleien.

Timebestilling

Ingen vil bli innkalt til fjerde dose, men du kan bestille vaksinetime. Det vil ikke bli drop-in.

Hvordan bestiller du time?

Kommunen tilbyr vaksinetimer med blant annet fjerde dose ukentlig framover til de som ringer og ønsker dette.

Mer informasjon om bestilling av vaksinetime.

Vaksinering på apotekene

Apotekene tilbyr også fjerde dose koronavaksine etter samme kriterier. Apotekene i Namsos kommune tar imot timebestilling, og har i tillegg mulighet for drop-in.

Bestill time på et apotek.

Vaksinen som tilbys som fjerde dose er fra legemiddelprodusenten Pfizer.

Hvilke grupper er det som får tilbud om fire doser og hvilken dokumentasjon må fremvises ved vaksinasjon?

Tilbudet om en 4. dose gjelder alle som tidligere er anbefalt tre doser i grunnvaksinasjonen. Det vil dermed gjelde alle i gruppe 1 nedenfor og noen i gruppe 2.

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må vise dokumentasjon på dette, enten i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, kopi av journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene, kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Namsos kommunes informasjonssider om koronavaksine

Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (4. dose) - FHI

Kontakt

Koronatelefon
Mobil 991 52 745