Koronasertifikat - Namsos kommune

Namsos kommune

Koronasertifikat

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt koronasykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Koronasertifikat kan benyttes ved arrangementer og ved innenlands og utenlandsreiser. 

Hva inneholder koronasertifikatet?

 • Vaksinasjonsstatus
 • Svar på koronatest
 • Immunitet etter å ha hatt koronasykdom de siste seks månedene

Hvordan får du koronasertifikatet?

 • Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen.
 • Du kan få sertifikatet tilsendt pr. post.

Hva er et koronasertifikat?

 • Koronasertifikatet bidrar til gjenåpning av samfunnet.
 • Sertifikatet kan brukes ved grensepassering inn til Norge.
 • For innenlands bruk kan sertifikatet også brukes på større arrangementer og kystcruise.
 • Det norske sertifikatet er allerede klart i EU/EØS-tilpasset versjon.

Trenger alle koronasertifikat?

Du trenger koronasertifikat når:

 • Du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise.
 • Du vil unngå karantene når du reiser inn i Norge.
 • Du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

Hvor finner du ditt koronasertifikat?

Koronasertifikatet er digitalt. På helsenorge.no kan du logge inn for å se ditt koronasertifikat.

Logg inn for å se ditt koronasertifikat

Det digitale koronasertifikatet på helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Hvis du likevel ønsker en utskrift ber vi om at du ordner dette selv.

Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen.

Det er mange som tar kontakt for hjelp. For at vi skal kunne hjelpe personer som ikke har andre alternativer, anbefaler vi at alle som har mulighet til å bruke et digitalt koronasertifikat om å gjøre det.

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Hvis du ikke kan eller har mulighet til å bruke smarttelefon, PC eller nettbrett har du nå mulighet til å få hjelp til å skrive ut sertifikatet, eller få det sendt til din postkasse.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller har hatt koronasykdom.

Sertifikatet består av to deler:

 • Koronasertifikat for innenlands bruk
 • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Bruk fullmaktsløsningen og få hjelp til utskrift

Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. 

Koronasertifikat sendt pr. post

Du kan også ta kontakt med Helfo for å få hjelp til å få en utskrift sendt hjem til din folkeregistrerte adresse. 

Fremgangsmåte for hjelp til ikke-digitale innbyggere:

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
 2. Ring informasjonstelefonen for korona:
 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42
 • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse.

Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil vi sende deg dette per post. 

Postgang og gyldighetsdato 

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.