Innvandrertjenesten i Namsos

Kommunen ønsker en helhetstenkning i inkludering til samfunn og arbeid, og at man som ny i kommunen kjenner seg velkommen. 

Innvandrertjenesten bistår med å bosette flyktninger og oppfølging i introduksjonsprogram, som tidligere. 

Du kan lese informasjon på hjemmesiden på flere språk

  • Øverst til høyre på nettsiden (på PC) - Klikk på Language - velg aktuelt språk

Mottak og bosetning av flyktninger

Introduksjonsprogram

Mål:  

  • Innvandrere skal ha én plass å henvende seg til for råd og veiledning, eller bistand til å oppsøke riktig instans. 
  • Flere skal føle seg integrert i lokalsamfunnet, få et nettverk og delta på aktiviteter.  
  • Det sikre en systematisk oppfølging etter introduksjonsprogrammet for å redusere/ hindre frafall fra arbeidsliv og studie.   

Innvandrertjenestens oppgaver

Inkludering av flyktninger i Namsos 

Arbeid og utdanning 

Alle som bor i Namsos skal få mulighet til å bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. For flyktninger er norskkunnskaper og arbeid de to viktigste nøklene til å bli en del av det norske samfunnet.  

Kommunen har to baseskoler for grunnleggende norskopplæring hvor de fleste barn med innvandrerbakgrunn starter sin skolegang i Namsos. Voksne flyktninger og ungdommer over grunnskolealder får opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved Namsos opplæringssenter, og forberedes for videre utdanning og for det norske arbeidslivet. 

Fritid og nærmiljø 

For den enkeltes muligheter til å lykkes i Norge er det viktig å ha fotfeste i flere fellesskap, ikke bare i familien, men også i lokalsamfunnet og i fritidsaktiviteter. Flyktninger har et selvstendig ansvar for å bli selvhjulpne og å tilpasse seg et nytt samfunn, men naboer og velforeninger er viktige døråpnere som gjør det lettere å bli inkludert. Din innsats kan bety mer enn du aner! 

Lenker 

Kontakt

Innvandrertjenesten ekspedisjon
Mobil 95 93 53 60

Adresse

Besøksadresse:
Søren R. Thornæs veg 11,
7800 Namsos
"Hansengården" 

Postadresse:
Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Åpningstider

Hverdager 08.00 – 15.30  

Mandag fra kl. 12.00, og hele fredag er kontoret ikke åpent for personlig oppmøte uten avtale. 

Telefontid hverdager kl. 08.00 – 15.30. 

Vi har noen ansatte som jobber på kveld og de kan treffes etter avtale.